Goz.Gen.Tr > Yanlış Bilinenler > KATARAKT
  : YANLIŞ    : DOĞRU
  Katarakt ameliyatı laserle yapılmaktadır.
  Halen tüm dünyada ve ülkemizde, katarakt ameliyatında kullanılan yöntem "Fakoemülsifikasyon tekniği" dir. Ancak, burada kullanılan enerji türü, halk arasında bilindiği gibi laser enerjisi olmayıp "ultrasonik enerji" dir.
  Katarakt ameliyatı çok basit olup 3-5 dakikada sona ermektedir.
  Fakoemülsifikasyon tekniğiyle yapılan katarakt ameliyatı, ortalama 15 dakika kadar sürmektedir. Fakat problemli gözlerde bu süre 30-45 dakikaya kadar da yükselebilmektedir. Ayrıca, yapılan işlem, çok basit olarak nitelenmesi doğru olmayan, nadir de olsa birçok komplikasyonun görülebileceği cerrahi bir girişimdir.
  Katarakt ameliyatından sonra gözlüğe hiç gerek kalmamakta, hasta uzağı ve yakını gözlüksüz görebilmektedir.
  Halen, katarakt ameliyatı sırasında göz içine yerleştirilen mercekler sadece uzağı veya yakını görmeyi sağlayan merceklerdir. Bu nedenle, hastanın ameliyattan sonra uzak veya yakın için (veya her ikisi için de) gözlük kullanması gereklidir. Hem uzağı, hem de yakını görmeyi sağlayan göziçi mercekleri henüz günlük kullanıma girmemişlerdir.
  Çok yaşlılarda katarakt ameliyatı yapılmamalıdır, risklidir.
  İç hastalıkları konsültasyonu olumlu ise, çok yaşlılarda katarakt ameliyatının yapılması riskli değildir. Çünkü ameliyat lokal anestezi ile yapılmaktadır. Ameliyat esnasında hastaya sakinleştirici bazı ilaçlar verilmekte, tansiyonu yüksekse, ilaçlarla normal düzeye indirilmektedir. Böylece, çok yaşlı hastalarda da, hiçbir sorunla karşılaşılmadan ameliyat yapılabilmektedir.
  Katarakt ameliyatı ile takılan göziçi merceği zamanla bozulabilmektedir. Bu durumda bozulan mercek çıkarılarak yenisi ile değiştirilebilir.
  Katarakt ameliyatı ile göziçine yerleştirilen merceğin yapısının bozulması sözkonusu olmayıp hayat boyu bozulmadan göziçinde kalır.
  Katarakt ameliyatı olduktan sonra 1-2 yıl sonra katarakt tekrar büyüyerek görmeyi bozabilir.
  Bir kez katarakt ameliyatı olduktan sonra kataraktın tekrar oluşması mümkün değildir. Halk arasında "gözüme tekrar katarakt geldi" şeklinde yanlış olarak ifade edilen durumda, göz merceğinin kapsül kısmının kalınlaşarak görmeyi azaltması sözkonusudur. Bu durumun tedavisi için ameliyat gerekli olmayıp "YAG laser" isimli bir laser çeşidiyle 1-2 dakikada kapsül açılarak hasta eski görmesine kavuşur.
Ana Sayfa | Göz Hastalıkları | Çocuklar | Yanlış Bilinenler | Sıkça Sorulan Sorular
Copyright © www.goz.gen.tr - 2001