Goz.Gen.Tr > Sıkça Sorulan Sorular > ŞAŞILIK

ŞAŞILIKTA TEDAVİYE BAŞLAMA YAŞI :
Soru: Gözü kayan bir bebek kaç yaşında doktora götürülmelidir ?
Cevap: Bir bebekte şaşılık görüldüyse hiç beklemeden hemen doktora başvurulmalıdır. Çünkü gözün kayması hipermetropi gibi bir görme bozukluğuna bağlı olabildiği gibi bebeklerde görülen bir tür göziçi tümörüyle de ilgili olabilir. Her iki durumda da geç başvuru hastanın aleyhine olacaktır.
Soru: Bir bebekte şaşılık varsa ve muayenede görme bozukluğu da saptanmışsa gözlük takmak için kaç yaşına gelmesi beklenmelidir ?
Cevap: Böyle bir durumda, çocuk, kaç yaşında olursa olsun hiç beklenilmeden gözlük takılmalı ve hemen tedaviye başlanılmalıdır.
ŞAŞILIĞIN AMELİYATLA TEDAVİSİ :
Soru: Şaşılığı olan bir çocukta hiç gözlük takmayıp doğrudan ameliyatla kaymayı düzeltmek doğru değil midir?
Cevap: Şaşılık sadece gözün basitçe kaymasından ibaret değildir. Temelde görme bozukluğu ve görme tembelliği de yatmaktadır. Bu nedenle görmeyi düzeltmeye yönelik hiçbir tedavi yapılmadan hemen ameliyat yapılması yanlış bir uygulama olacaktır. Önce, hastaya görme bozukluğuna uygun gözlük verilip, görme tembelliği varsa bununla ilgili kapama tedavisi gibi uygulamalar yapılmalıdır. Bazen yıllarca sürebilen bu tedaviden sonra hala düzeltilemeyen bir kayma mevcutsa bu, ameliyatla düzeltilebilir. Ancak ileri derecede kayması olan hastalarda, önce ameliyatla kayma düzeltildikten sonra görme bozukluğu ve görme tembelliğinin tedavisi yapılabilir.
Soru: Ameliyatla şaşılık tümüyle düzeltilebilir mi ?
Cevap: Düzeltilebilir, fakat görmesi belirli bir dereceden düşük olan gözlerde, ameliyattan bir süre sonra tekrar kayma ortaya çıkabilir. Görme dereceleri her iki gözdede iyi ve iki gözle görme fonksiyonlarında da bozukluk olmayan hastalarda ameliyatla, sağlanan düzelme sürekli olacaktır.
ŞAŞILIK AMELİYATINDAN SONRA GÖZLÜK VE GÖRME :
Soru: Şaşılık ameliyatından sonra gözlük ihtiyacı ortadan kalkar mı ?
Cevap: Hayır, şaşılık ameliyatının etkisi ve amacı kaymayı düzeltmektir. Şaşılık ameliyatının görmeyle bir ilgisi yoktur. Ameliyatla kayma düzeltildikten sonra da hasta yine aynı gözlüğünü takmaya devam edecektir.
Soru: Şaşılık ameliyatından sonra görme tembelliği düzelir mi ?
Cevap: Şaşılık ameliyatı, görme derecesini etkilemez; ameliyattan sonra görmede hiçbir artış olmaz, hasta ameliyattan sonra yine gözlüğünü takmaya ve tembelliğin tedavisine devam eder.
GÖRME TEMBELLİĞİ :
Soru: Kayan gözde görme tembelliği varsa kaymayan göz kapatılarak tembellik ortadan kalkabilir mi?
Cevap: Tembel gözlerde en etkili tedavi diğer gözün kapatılmasıdır. Günlük kapama süresi ve kapamanın ne kadar devam edeceği, sürekli kontrollerle doktor tarafından belirlenir. Bazı tembel gözlerde, kapama ile çok iyi sonuçlar alındığı gibi bazen de tembellikte hiçbir düzelme kaydedilmeyebilir. Bu, tembelliğin derinliğiyle ve gözdeki görme bozukluğunun (hipermetropinin) derecesi ile ilgilidir.
Soru: Tembel gözlerde ne tür görme kusuru vardır ?
Cevap: Tembel gözlerde, büyük çoğunlukla hipermetropi veya hipermetropik astigmatizma mevcuttur. Miyop gözlerde ise tembellik çok daha az görülmektedir.
Soru: Görme tembelliğinin tedavisinde A vitamini kullanılması, havuç ve balıktan zengin bir beslenme etkili olur mu ?
Cevap: Hayır, hiçbir yararı yoktur, görme tembelliğinin tedavisinde esas, hastanın uygun numaradaki gözlüğünü takıp iyi gören gözün kapatılması ve tembel olan gözün görmeye zorlanmasıdır.
Ana Sayfa | Göz Hastalıkları | Çocuklar | Yanlış Bilinenler | Sıkça Sorulan Sorular
Copyright © www.goz.gen.tr - 2001